pastorzy

Witamy na naszej stronie i zachęcamy do poznania zielonoświątkowców, najdynamiczniej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa. Wierzymy, że dani jesteśmy powszechnemu Kościołowi, aby prawda o Duchu Świętym nie została zapomniana. Wierzymy w Ojca i Syna, i właśnie w Ducha Świętego. Chce On napełnić swą mocą, obdarzyć charyzmatami każdego, kto uwierzy.
Pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta, wiernych z „Betanii” Szczecin oraz byłych współwyznawców rozsianych dziś po całym kraju i świecie.
Wdzięczni jesteśmy za odwiedziny i zachęcamy do udziału nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

Zapraszamy
podpisy_male_bardzo

Aktualności Zboru BETANIA

Drukuj
26
stycznia
2016

„Oto siewca wyszedł siać.”

ekumenia min

Czwarte nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw - z wiodącym tematem: Wezwani do głoszenia Ewangelii oraz Jezusowym podobieństwem o czworakiej roli - odbyło się przy dobrej frekwencji, biorąc pod uwagę śnieg i mróz, w czwartek 21 bm w „Betanii”.

Kaznodzieją był i w tym roku prezb. Leon Dziadkowiec (ewangeliczny chrześcijanin), a Słowo czytali: prezb. Henryk Kowaliński (pastor„ Betezdy” Szczecin) i prezb. Stefan Archutowski, który poprowadził również modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie, bo taka prośba została zgłoszona przed samym nabożeństwem.

Drukuj
13
stycznia
2016

Tydzień Modlitwy 2016

oekumenia

Tegoroczny program Modlitw opracowali chrześcijanie z Łotwy – kraju o ciekawej mozaice wyznaniowej. Są tam luteranie, rzymscy katolicy, prawosławni i staroobrzędowcy, a wśród Kościołów mniejszościowych wymienia się także zielonoświątkowców. Nie mają oni jednak takiego statusu jak my w naszym kraju  mamy na myśli unormowanie prawne).

Ciekawostką jest i to, że żaden Kościół nie jest dominujący. W ubiegłym wieku chrześcijanie w tym kraju byli poddani antychrześcijańskim ideologiom – niektórzy z nich zapłacili cenę śmierci, tortur, wygnania. Zapewne z tych powodów istnieje między nimi silna więź.

Słowo przewodnie całego Tygodnia: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9).

W „Betanii” nabożeństwo odbędzie się w czwartek, 21 stycznia, początek o godz. 18.30. Hasło tego dnia brzmi: „Wezwani do głoszenia Ewangelii”.

Kaznodzieją będzie prezb. Leon Dziadkowiec, członek władz zwierzchnich Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, pastor Zboru „Betel” w Szczecinie.

 

Program Tygodnia Modlitwy

2016

 

  • 18 stycznia (poniedziałek) - Karmel pw. Miłości Miłosiernej ul. Strzałkowska 26b - godz. 18.00

  • 19 stycznia (wtorek) - Kościół Polskokatolicki Plac św. Piotra i Pawła - godz. 18.00

  • 20 stycznia (środa) - Bazylika pw. św. J. Chrzciciela ul. Bogurodzicy 3a - godz. 19.00

  • 21 stycznia (czwartek) - Zbór Betania Kościół Zielonoświątkowy ul. Wawrzyniaka 7 - godz. 18.30

  • 22 stycznia (piątek) - Kościół pw. Najświętszego  Serca Pana Jezusa ul. Bogurodzicy 3 - godz. 20.00

  • 23 stycznia (sobota) - Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Energetyków 8 - godz. 18.00

  • 24 stycznia (niedziela) - Kościół Prawosławny ul. Zygmunta Starego 1 - godz. 18.00

 • 25 stycznia (poniedziałek) - Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jakuba ul. Wyszyńskiego 19 - godz. 19.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA!

Drukuj
12
grudnia
2015

Plan nabożeństw

plan 2016
Drukuj
05
grudnia
2015

Trzy dni

tadeusz_nabialczyk

Tadeusz Nabiałczyk, wieloletni nasz współwyznawca, prywatny przedsiębiorca, opowiada przede wszystkim, a więc nie tylko, o swych dramatycznych chwilach na początku października, w których doświadczał szczególnej łaski od Wszechmogącego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Była niedziela 4 października, wziąłeś udział w nabożeństwie, przystąpiłeś do Wieczerzy Pańskiej i nic nie zapowiadało dramaturgii następnych trzech dni.

Tak rzeczywiście było. Do rutynowych okresowych badań lekarskich miałem trochę czasu, ale w moim sercu pojawiło się silne przeświadczenie, wszechogarniająca myśl, że mam pójść niezwłocznie do kardiologa i wykonać dokładne badanie serca. Było to dość dziwne, bo w zasadzie nigdy nie miałem problemów kardiologicznych. Był to jednak tak silny nieustający wewnętrzny głos, że nie sposób było z nim sobie poradzić. Minął tydzień, potem drugi, a zawsze było coś do zrobienia czy to w domu, czy też w naszej rodzinnej firmie. Na wszystko znajdowałem czas, bo były to sprawy - jak sobie mówiłem - nie cierpiące zwłoki. Nie było czasu na lekarza. Jednak wspomniana myśl mnie nie opuszczała; więcej, stawała się coraz intensywniejsza.

Skoro głos był coraz mocniejszy, wręcz nie do opanowania, to chyba w końcu udałeś się do lekarza?

Drukuj
03
grudnia
2015

Sentymentalna wizyta

jozefowicz logo

Dnia 23 października, w niedzielę, gościliśmy pastorostwo Irenę i Zdzisława Józefowiczów z Bydgoszczy. Pastorowa Irena z d. Pawłowska dzieliła się świadectwem, wspominając swe nawrócenie i rodziców: prezbiterostwo Walentynę i Eugeniusza, długoletnich sług w naszym zborze cieszących się powszechnym szacunkiem. Ostatnie cztery lata spędzili oni w Bydgoszczy pod opieką córki i zięcia.

Prezb. Zdzisław wygłosił główne kazanie i choć wczesną młodość (przed pójściem na studia teologiczne w Warszawie) spędził w Gdańsku, to nasz zbór wpisany jest także w jego duchową biografię. Nim podjął posługę pastorską w Bydgoszczy, przez kilka lat był kaznodzieją i liderem młodzieży w naszej wspólnocie, a także kierownikiem ówczesnego punktu misyjnego w Barlinku. Jako wieloletni członek ścisłego kierownictwa naszego całego Kościoła, przewodniczący m.in. Komisji Doktrynalnej, znany jest ze swej skrupulatności.

Wygłoszone kazanie było 2152 kolejnym zwiastowaniem.

Drukuj
01
grudnia
2015

Koncert

pastor ukraina logo

W czwartek 19 października z inicjatywy Akcji Humanitarnej Życie, agendy naszego Kościoła, a także jej oddziału w naszym mieście, odbył się koncert Iwana Dubiuka, młodzieńca o pięknym głosie. Przybył on wraz ze swoim pastorem Włodzimierzem Hirniakiem ze Lwowa, który dzielił się krótkim przesłaniem Słowa Bożego. Pastorowi towarzyszyła żona Irena i ich syn Roman. Tłumaczyła gości Katarzyna Terefenko ze znanej od lat rodziny baptystycznej w Szczecinie.

Z gośćmi z Ukrainy przyjechała także Irena Wiśniewska-Smolarek, dyrektorka wspomnianej agendy, wraz z mężem Aleksandrem i Jarosławem Krystofiakiem, starszym zboru, oraz misjonarzem Rusławem Woźniukiem z Krymu, który służy w Pile.

Nabożeństwa w Zborze Betania

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
Nabożeństwo tygodniowe
(modlitwa, nauczanie)
czwartek, godz. 18.30

Spotkania w Zborze Betania

Zajęcia katechetyczne
(młodsze grupy)
niedziela, godz. 10.00
Duszpasterstwo Akademickie „Petra”
czwartek godz. 19.00
Spotkania Royal Rangers
sobota godz. 10.00 - 12.00
Spotkania gimnazjalistów
sobota godz. 12.00
Spotkania młodzieżowe „POD PRĄD”
sobota godz. 16.30

Czy słyszałeś o

4prawa

ChSD Oddział Terenowy Szczecin