pastorzy

Witamy na naszej stronie i zachęcamy do poznania zielonoświątkowców, najdynamiczniej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa. Wierzymy, że dani jesteśmy powszechnemu Kościołowi, aby prawda o Duchu Świętym nie została zapomniana. Wierzymy w Ojca i Syna, i właśnie w Ducha Świętego. Chce On napełnić swą mocą, obdarzyć charyzmatami każdego, kto uwierzy.
Pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta, wiernych z „Betanii” Szczecin oraz byłych współwyznawców rozsianych dziś po całym kraju i świecie.
Wdzięczni jesteśmy za odwiedziny i zachęcamy do udziału nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

Zapraszamy
podpisy_male_bardzo

Aktualności Zboru BETANIA

Drukuj
28
września
2015

Bieg Charytatywny

ix bieg ekumeniczny
Udostępnij na FB
Drukuj
20
września
2015

Złote Gody

zlote gody min

W niedzielę 13 września w ramach głównego nabożeństwa dziękowaliśmy za Złote Gody Haliny i Jerzego Sokołowskich. Okolicznościowe przesłanie wygłosił prezb. Stefan Archutowski, a w słowach dziękczynienia Bogu i sobie nawzajem (na wzór ślubowania małżeńskiego) poprowadził Jubilatów bp Mieczysław Czajko. Po ich indywidualnych modlitwach, modlitwie pastora wraz z gestem włożenia rąk - Jubilaci wraz z biskupem pobłogosławili wszystkie małżeństwa, modlących się o założenie rodziny oraz osoby samotne z powodu odejścia do wieczności ich współmałżonków. Śpiewał zespół pod kierunkiem Mirosława Kopysia, a przed udaniem się do zborowej „Witaminki” na okolicznościowy poczęstunek swą refleksją podzieliła się s. Halina. Niektóre szczegóły ich wspólnej drogi pojawiły się już na naszej stronie internetowej w wywiadzie „Od książki do Księgi”.


Udostępnij na FB
Drukuj
18
września
2015

Ślubowanie małżeńskie

mati aga slub

W sobotę 5 września odbyła się uroczystość ślubowania małżeńskiego Agnieszki Mielniczuk i Mateusza Muszczyńskiego. Agnieszka jest członkinią Zboru „Hosanna” w Lublinie, psycholożką i prawnikiem, doktorantką Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Mateusz zaś lekarzem, absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletnim i bardzo cenionym liderem naszej młodzieży. Kazanie wygłosił prezb. Marek Charis, pastor wspomnianej społeczności, a jednocześnie prezbiter okręgu wschodniego i członek rady krajowej Kościoła Chrystusowego w RP. Ślubowanie przed Bogiem i Jego Kościołem przyjął i modlitwą połączył w święty nierozerwalny związek małżeński bp Mieczysław Czajko.

Udostępnij na FB
Drukuj
30
sierpnia
2015

„Życie, życie moje…”

autobiografia

W kolejnym - trzecim, a drugim wydanym w tym roku - numerze „ Autobiografii”, pisma naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukazała się bardzo ciekawa recenzja autobiografii bpa Mieczysława Czajko. Autorem jest prof. Jerzy Madejski z Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, który zawarł swe inspirujące przemyślenia na dwunastu stronach, uwzględniając pierwsze i drugie wydanie wymienionej pozycji. O randze pisma świadczy Rada Naukowa tak z zagranicznych, jak i polskich uniwersytetów oraz Zespół redakcyjny.

Ta informacja to zachęta do lektury recenzji skierowana zarówno do entuzjastów wspomnianej pozycji, jak i do osób mających odmienne zdanie.

Oto informacja bibliograficzna:

Jerzy Madejski, Autobiografia i apologia, „ Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2014, nr 2(3), s. 205-216.

Udostępnij na FB
Drukuj
28
sierpnia
2015

Błogosławieństwo

blogoslawienstwo duda male

W niedzielę 2 sierpnia odbyło się błogosławieństwo (Mt 10, 13- 15) Laury, Estery, córeczki Magdaleny i Jacka, małżonków Duda, misjonarzy aktualnie pracujących w Macedonii. Modlitwę dziękczynną za nowe życie i słowa błogosławieństwa wypowiedział prezb. Stefan Archutowski, który trzydzieści trzy lata temu błogosławił Magdalenę, pierworodną córkę pastorostwa Danuty i Mieczysława Czajko. Zdjęcie z tamtej uroczystości wyświetlone zostało na ekranie, co też było świadectwem, że ówczesna modlitwa została wysłuchana. Tym razem prezb. Stefanowi Archutowskiemu asystował bp Mieczysław Czajko, dziadek Laury.

blogoslawienstwo duda

Udostępnij na FB
Drukuj
14
sierpnia
2015

Jubileusz

bog dotrzymuje slowa

„Bóg dotrzymuje Słowa” to tytuł Księgi jubileuszowej prezb. Konstantego Wiazowskiego wydanej z okazji 80. rocznicy urodzin. Nie sposób w krótkiej nocie opisać tę wyjątkową postać baptyzmu polskiego. Dlatego chcę jedynie zachęcić każdego zainteresowanego nie tylko współczesnymi baptystami, ale i całym protestantyzmem ewangelikalnym do nabycia tej inspirującej pozycji. Z radością odpowiadając na zaproszenie, przygotowałem krótkie gratulacyjne i dziękczynne wspomnienie „Bliskość z daleka”, które zostało zamieszczone z poprzedzającym tytułem „Refleksja biskupa Mieczysława Czajko”. Polecając lekturę całości, postanowiłem moją refleksję zamieścić na zborowej stronie internetowej (Blog Pastorów).

Udostępnij na FB

Nabożeństwa w Zborze Betania

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
Nabożeństwo tygodniowe
(modlitwa, nauczanie)
czwartek, godz. 18.30

Spotkania w Zborze Betania

Zajęcia katechetyczne
(młodsze grupy)
niedziela, godz. 10.00
Duszpasterstwo Akademickie „Petra”
czwartek godz. 19.00
Spotkania Royal Rangers
sobota godz. 10.00 - 12.00
Spotkania gimnazjalistów
sobota godz. 12.00
Spotkania młodzieżowe „POD PRĄD”
sobota godz. 16.30

Czy słyszałeś o

4prawa

ChSD Oddział Terenowy Szczecin