pastorzy

Witamy na naszej stronie i zachęcamy do poznania zielonoświątkowców, najdynamiczniej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa. Wierzymy, że dani jesteśmy powszechnemu Kościołowi, aby prawda o Duchu Świętym nie została zapomniana. Wierzymy w Ojca i Syna, i właśnie w Ducha Świętego. Chce On napełnić swą mocą, obdarzyć charyzmatami każdego, kto uwierzy.
Pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta, wiernych z „Betanii” Szczecin oraz byłych współwyznawców rozsianych dziś po całym kraju i świecie.
Wdzięczni jesteśmy za odwiedziny i zachęcamy do udziału nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

Zapraszamy
podpisy_male_bardzo

Aktualności Zboru BETANIA

Drukuj
01
sierpnia
2016

Dziękujemy, że byłeś z nami

kazimierz scibor

W słoneczny poniedziałek 21 lipca na Cmentarzu Centralnym w licznym gronie pożegnaliśmy śp. Kazimierza Ścibora. Na prośbę rodziny posługę sprawował bp senior Mieczysław Czajko w asyście prezb. Henryka Kowalińskiego, pastora Zboru „Betezda” w naszym mieście. Śpiewał i wspólny śpiew prowadził Waldemar Heksel. Wśród uczestników pogrzebu byli też prezb. Edward Wraga i diakon Tomasz Nowosad (pastorzy zborów ze Stargardu i Goleniowa).

Biskup w biogramie, części nabożeństwa żałobnego, powiedział:

Żegnamy dziś śp. Kazimierza Ścibora ze szczególnym wzruszeniem. Był jednym z nas, osobą wyjątkową i zasłużoną - dzięki łasce Bożej - związaną z naszym Kościołem prawie od początku jego istnienia w powojennym Szczecinie. Żegnamy honorowego, dożywotniego członka Rady Starszych, który miał za sobą wzorowo wykonywaną przez czterdzieści lat posługę skarbnika. Żegnamy najstarszego wiekiem Brata w naszym Zborze, jedynego też mężczyznę w czteroosobowym gronie o najdłuższym okresie wiary, o czym za chwilę jeszcze powiemy.

Drukuj
27
czerwca
2016

Podziękowanie

mieczyslaw czajko rada

Informacją o chrzcie wiary i ponownie uaktualnionym własnym biogramem (zakładka: Życie zboru/Biografie) kończę wieloletnie pisanie tekstów i redagowanie strony internetowej „Betanii” Szczecin. Pragnę podziękować wszystkim czytelnikom za wzruszające zainteresowanie. Nie tylko licznik, który zbliża się do siedmiuset tysięcy, był zawsze zachętą do dalszej pracy, ale także udokumentowane reakcje (np. po wywiadzie z Heleną Gierygą z okazji 90. urodzin, odezwał się krewny Jej męża aż z Australii). Statystyka mówiła o zainteresowaniu wręcz na całym świecie, jest to tym bardziej cenne, że mamy do czynienia tylko z wersją polskojęzyczną. Ufam, że zaglądali na naszą stronę nie tylko byli członkowie naszego Kościoła mieszkający dziś na różnych kontynentach. Szczególnie ceniłem sobie właśnie wywiady, blog, kronikę wydarzeń oraz wspomnienia o tych członkach Zboru, którzy odeszli do wieczności.

Wyjątkowo gorąco dziękuję Nikodemowi Prusakowi - aktywnemu członkowi młodzieżowej grupy „Pod Prąd” i perkusiście w zborowym zespole - za to, że zechciał przez te wszystkie lata być sympatycznym administratorem strony i ta aktywność nie przeszkodziła mu osiągać wysokich wyników w szkoły średniej.

Jestem gotowy do współpracy po przeredagowaniu strony przez moich następców, którzy - ufam - wkrótce zostaną powołani.

Drukuj
24
czerwca
2016

Chrzest wiary

woda

Ostatnia niedziela czerwca była dniem chrztu 4 osób. To grono odbiegało od zdecydowanej większości dotychczasowych grup katechumenów. Przeważnie bowiem dominowały niewiasty (w tym przypadku była tylko jedna, siedemnastoletnia córka członkini), a wśród trzech mężczyzn – to druga różnica – znalazło się dwóch Ukraińców. Wszyscy oni uczestniczyli w spotkaniach katechumenów, w rozmowie z Radą Starszych, a w poprzedzający czwartek, czyli 24 czerwca, złożyli świadectwa swego nawrócenia i prośbę o udzielenie im chrztu wiary przed całym Zborem.

Nabożeństwo prowadził prezb. Stefan Archutowski, wprowadzające Słowo przed uwielbieniem wygłosił Dominik Gruszecki, śpiewał zespół do kierownictwem Mirosława Kopysia, a chrzcił prezb. Dominik Jaworski, pastor. Głównym kaznodzieją był Szymon Wójtowicz, a Wieczerzę Pańską prowadził bp senior Mieczysław Czajko w asyście Wiesława Kmiecia, Zygmunta Kani oraz dwóch diakonów: Waldemara Kozaka i Zbigniewa Muszczyńskiego. Poczęstunek w zborowej „Witamince” zakończył tę podniosłą uroczystość.

Drukuj
22
czerwca
2016

Spotkania ze Słowem

spotkanie ze slowem

W dniach 10 - 12 czerwca kolejny raz gościliśmy (prawie po dwuletniej przerwie) pastora Mirosław Kulca, pastora Zboru w Hradku w Czechach, przedtem wieloletniego pastora naszego zielonoświątkowego Zboru w Chełmie. Gość jest bardziej nauczycielem Słowa niż ewangelistą, stąd powyższy tytuł wyeksponowany był na przygotowanych wcześniej zaproszeniach. Trzeba z radością zauważyć, że wszystkie trzy nabożeństwa odbywały się przy bardzo dobrej frekwencji – uczestniczyły osoby nie tylko z naszego miasta, ale i okolic – również z innych społeczności ewangelikalnych. Wszyscy też, łącznie z gościem, wspominali  poprzednią wizytę wraz ze kościelnym chórem, bo wtedy poprzez noclegi w domach nawiązały się między gośćmi a zborownikami trwałe znajomości.

Drukuj
PDF
13
czerwca
2016

Ostatnia trasa

janusz pyrzycki

W poniedziałek 6 czerwca w licznym gronie (rodzina, współpracownicy Elżbiety, Jego żony, z Uniwersytetu Szczecińskiego, wierni z naszej Betanii) pożegnaliśmy śp. Janusza Perzyckiego na Cmentarzu Centralnym. Ostatnią posługę prowadzili: bp senior Mieczysław Czajko, prezb. Dominik Jaworski, pastor, a śpiewał i śpiewowi przewodził Waldemar Heksel. Biskup w biogramie, elemencie nabożeństwa żałobnego, powiedział:

Janusz Perzycki urodził się 9 lipca 1958 roku w Słupsku, odszedł do wieczności 1 czerwca bieżącego roku w 58. roku swego życia.

W biogramie, my chrześcijanie, podkreślamy prawdę o nowo narodzeniu, o narodzeniu - jak powiada Pismo Święte - z wody i Ducha Świętego. Ten fakt, osobiste spotkanie z Panem Jezusem, miał miejsce w Jego życiu w 1984 roku, czego potwierdzeniem był chrzest wiary udzielony Mu przez mówiącego te słowa 8 lipca 1984 roku i stąd m.in. nasza duchowa więź. Wcześniej miał świadectwo swej matki Ireny, która siedem lat wcześniej zaufała Chrystusowi. Mógł więc zobaczyć jak Pan Jezus zmienił jej życie i tego samego zapragnął osobiście. Od momentu nawrócenia i chrztu wiary stał się w pełni świadomym chrześcijaninem.

Drukuj
06
czerwca
2016

200-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce

puslecki

Szczecińska Inicjatywa Ekumeniczna, co odnotowujemy ze szczególną satysfakcją, w dniach 22 - 24 kwietnia zorganizowała jako pierwsza w kraju jubileuszowe uroczystości. Gościem specjalnym był ks. bp dr Edward Puślecki, prezes Prezydium Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, sekretarz PRE, wieloletni zwierzchnik, a obecnie honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Do udziału w jubileuszu zostały zaproszone wszystkie Kościoły członkowskie Towarzystwa Biblijnego reprezentowane w naszym mieście.

W pierwszym dniu w naszej Betanii gość wygłosił krótką prelekcję o historii Towarzystwa, a na spotkaniu przy okolicznościowym poczęstunku akcentowano lokalną aktywność przede wszystkim w kolportażu Pisma Świętego. Stąd też szczególnie dziękowano Bogu za Jana Trojanowskiego (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), małżonków Lidię i Władysława Wakułów (Kościół Chrześcijan Baptystów) i Marka Henryka Nowosada z naszego Zboru.

Nabożeństwa w Zborze Betania

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
Nabożeństwo tygodniowe
(modlitwa, nauczanie)
czwartek, godz. 18.30

Spotkania w Zborze Betania

Zajęcia katechetyczne
(młodsze grupy)
niedziela, godz. 10.00
Duszpasterstwo Akademickie „Petra”
czwartek godz. 19.00
Spotkania Royal Rangers
sobota godz. 10.00 - 12.00
Spotkania gimnazjalistów
sobota godz. 12.00
Spotkania młodzieżowe „POD PRĄD”
sobota godz. 16.30

Czy słyszałeś o

4prawa

ChSD Oddział Terenowy Szczecin