pastorzy

Witamy na naszej stronie i zachęcamy do poznania zielonoświątkowców, najdynamiczniej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa. Wierzymy, że dani jesteśmy powszechnemu Kościołowi, aby prawda o Duchu Świętym nie została zapomniana. Wierzymy w Ojca i Syna, i właśnie w Ducha Świętego. Chce On napełnić swą mocą, obdarzyć charyzmatami każdego, kto uwierzy.
Pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta, wiernych z „Betanii” Szczecin oraz byłych współwyznawców rozsianych dziś po całym kraju i świecie.
Wdzięczni jesteśmy za odwiedziny i zachęcamy do udziału nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

Zapraszamy
podpisy_male_bardzo

Aktualności Zboru BETANIA

Drukuj
05
listopada
2014

Weekend z Ewangelią

tomczynski

W połowie listopada odbędą się trzy nabożeństwa ewangelizacyjne. Słowo Boże zwiastować będzie prezb. Marek Tomczyński, członek ścisłego kierownictwa Kościoła, pastor Zboru „Anastasis” KZ  w Legnicy, ubłogosławiony ewangelista. Jego biografia (życie i służba) wymaga - jak napisałem przy innej okazji - książkowej opowieści.

Oto szczegółowy terminarz:
14 listopada (piątek) - godz.18.00
15 listopada (sobota) - godz. 18.00
16 listopada (niedziela) - godz. 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Udostępnij na FB
Drukuj
27
października
2014

Dzień Pamięci

otwarta biblia

Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boga, rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. (Hbr 13,7).

Oto wodzowie, przełożeni nasi. W pierwszym szeregu są kaznodziejowie z prezb. Aleksandrem Rapanowiczem na czele, którzy służyli nam do swej śmierci nie tylko w naszym mieście, ale i w pierwszym punkcie misyjnym w Ognicy (Andrzej Hajdukiewicz).

W drugiej grupie są słudzy Słowa opuszczający nas ze względów zdrowotnych na trzy ostatnie lata (Eugeniusz Pawłowski), skierowani do innych społeczności w kraju, a potem za granicę (Władysław Linczak), emigranci (Henryk Zabłocki) albo powracający do swych macierzystych zborów (Janusz Wawrzyniak).

Trzecie grono tworzą zwiastuni Słowa usługujący w następnych latach w innej szczecińskiej wspólnocie ewangelikalnej.

Data podana przy każdej fotografii określa nie ich wiek, lecz okres posługi w naszym Zborze.

Udostępnij na FB
Drukuj
17
października
2014

Goście z Czech

W niedzielę 26 października na głównym nabożeństwie, a więc w godzinach 10.00 - 12.00& usługiwać będzie chór z orkiestrą smyczkową (przeszło 40 osób) ze Zboru „Na Skale” Kościoła Braterskiego w Hrádku na Zaolziu. Kazanie wygłosi pastor Mirosław Kulec, będzie to jego kolejna wizyta, ale pierwsza ze wspomnianym chórem.

Udostępnij na FB
Drukuj
07
października
2014

Pożegnanie

marianna kedra

Na Cmentarzu Centralnym, jednej z największych czynnych nekropolii w Europie, pożegnaliśmy 3 października śp. Mariannę Kędrę w 86. roku Jej życia. Spoczęła obok swego męża Władysława, kombatanta, sapera, żołnierza Wojska Polskiego, którego pożegnała pięć lat temu. Mieli za sobą 62 lata małżeństwa, byli wyjątkowo ze sobą związani, dlatego postanowiliśmy umieścić również i teraz Ich wspólne zdjęcie zrobione w trakcie Diamentowych Godów.

Urodziła się na Zamojszczyźnie, następnie po dziewięciu latach od zakończenia II wojny światowej przeniosła się wraz z rodziną do Nowego Warpna, by od 1962 roku zamieszkać w naszym mieście.

Udostępnij na FB
Drukuj
05
października
2014

Niespodziewana wizyta

otto kakoschke

Z rozmowy telefonicznej w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że w naszym kraju przebywa ewangelista Otto Kakoschke wraz z żoną Trudą z Kanady W drodze do Berlina gotowi byli mieć z nami społeczność, a że dużo wcześniej przynajmniej raz nas odwiedzili i pozostawili błogosławione wspomnienia, z radością ich przyjęliśmy. Brat Otto zwiastował Słowo Boże w trakcie niedzielnego nabożeństwa w dniu 29 września (tłumaczył Jacek Duda, misjonarz z Macedonii, który przyjechał z rodziną, by załatwić nie cierpiące zwłoki urzędowe formalności) oraz we  wtorek na nabożeństwie modlitewnym. 1 października (środa) odwiedził Zbór w Stargardzie Szczecińskim (tłumaczył Dawid Bobrel). Słowo zwiastowane oraz przebudzeniowy styl - jak ktoś określił - oraz osobiste świadectwa ożywione przez Ducha Świętego przyniosły duchowe posilenie i zachętę do dalszej wierności Chrystusowi Panu.

otto kakoschke2
Udostępnij na FB
Drukuj
04
października
2014

Niewiasta modlitwy

halina boretto

Dnia 1 października pożegnaliśmy na Cmentarzu Centralnym śp. s. Halinę Boretto, która została wezwana do życia wiecznego w 90. roku swego pielgrzymowania. Była od wielu lat świadoma swego przemijania, bo nosiła w swym ciele trudno uleczalną chorobę. Postanowiła jednak nie poddawać bolesnej terapii, koncentrując na podziękowaniu Bogu - jak mawiała - za i tak długie życie. Jedyną jej troską było, by odejście z tej ziemi nastapiło bez trudnego do opanowania bólu. Kiedy odwiedziłem Ją 10 września z posługą Wieczerzy Pańskiej, nie cierpiała, nie narzekała, choć była już osłabiona, ale z żywą wiarą w Chrystusa Pana w sercu i na ustach.

Udostępnij na FB

Nabożeństwa w Zborze Betania

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
Nabożeństwo modlitewne
wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo piątkowe
piątek godz. 18.00

Spotkania w Zborze Betania

Świetlica środowiskowa
wtorek godz. 15.00
czwartek godz. 15.30
Duszpasterstwo Akademickie „Petra”
czwartek godz. 19.00
Spotkania Royal Rangers
sobota godz. 10.00 - 12.00
Spotkania gimnazjalistów
sobota godz. 12.00
Spotkania młodzieżowe „7 Poziom”
sobota godz. 16.30

Czy słyszałeś o

4prawa

ChSD Oddział Terenowy Szczecin